SỰ KIỆN

(18/06) Sân 5 Mùa 19 Năm 2021 CUP 9 PHẺ: Vòng 4

Thứ sáu, 18/06/2021

Thời gian: Từ 17g00 đến 22g00 ngày 18/06/2021 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú.  

Chi tiết

(21/06) Sân 7 Trẻ Mùa 19 Năm 2021 CUP TICKMILL: Vòng 5

Thứ hai, 21/06/2021

Thời gian: Từ 17g00 đến 22g00 ngày 21/06/2021 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú.  

Chi tiết

(25/06) Sân 5 Mùa 19 Năm 2021 CUP 9 PHẺ: Vòng 5

Thứ sáu, 25/06/2021

Thời gian: Từ 17g00 đến 22g00 ngày 25/06/2021 Địa điểm: Sân bóng đá mini Sport Plus - E3 Kênh 19-5, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú.  

Chi tiết

NHÂN VẬT TRONG TUẦN

SINH NHẬT THÀNH VIÊN


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU