SỰ KIỆN

(05/12) SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 23 CUP 9 PHẺ: VÒNG 2

Thứ ba, 05/12/2023

Thời gian: 17h00 đến 22h00, ngày 05/12/2023 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM      

Chi tiết

(12/12) SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 23 CUP 9 PHẺ: VÒNG 3

Thứ ba, 12/12/2023

Thời gian: 17h00 đến 22h00, ngày 12/12/2023 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM       

Chi tiết

(19/12) SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 23 CUP 9 PHẺ: VÒNG 4

Thứ ba, 19/12/2023

Thời gian: 17h00 đến 22h00, ngày 19/12/2023 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM       

Chi tiết

NHÂN VẬT TRONG TUẦN

SINH NHẬT THÀNH VIÊN


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU