Nhân Sự

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 24 NĂM 2024

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các đội bóng,   Các đội bóng tham gia Sân 7 Lão tướng Mùa 24 Năm 2024 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này, để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt ...

Lượt xem: 574

Trả lời: 8

Ban thư ký DNoL

27/05/2024, 08:19 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LÃO TƯỚNG CUP 9 PHẺ MÙA 23 NĂM 2023-2024

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các đội bóng,   Các đội bóng tham gia Sân 7 Lão tướng Mùa 23 Cup 9 Phẻ năm 2023-2024 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này, để BTK trích lục hồ sơ và ...

Lượt xem: 2178

Trả lời: 44

Ban thư ký DNoL

12/12/2023, 10:04 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 11 LÃO TƯỚNG DOANH NHÂN ONLINE MÙA 01 NĂM 2023

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các đội bóng, Các đội bóng tham gia Giải bóng đá Sân 11 Lão tướng Doanh Nhân Online Mùa 01 Năm 2023 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này, để BTK trích ...

Lượt xem: 1481

Trả lời: 33

Ban thư ký DNoL

08/09/2023, 01:31 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LÃO TƯỚNG CUP 9 PHẺ MÙA 22 NĂM 2023

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các đội bóng,   Các đội bóng tham gia Sân 7 Lão tướng Mùa 22 Cup 9 Phẻ năm 2023 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này, để BTK trích lục hồ sơ và BTC ...

Lượt xem: 3917

Trả lời: 46

Ban thư ký DNoL

06/06/2023, 02:38 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ CUP 9 PHẺ MÙA 22 NĂM 2023

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các đội bóng,   Các đội bóng tham gia Sân 7 Trẻ  Mùa 22 Cup 9 Phẻ năm 2023 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này, để BTK trích lục hồ sơ và BTC ...

Lượt xem: 4420

Trả lời: 35

Ban thư ký DNoL

02/06/2023, 02:20 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ MÙA 21 CUP TICKMILL NĂM 2022-2023

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các đội bóng,   Các đội bóng tham gia Sân 7 Trẻ  Mùa 21 CUP TICKMILL năm 2022-2023 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và ...

Lượt xem: 2935

Trả lời: 59

Nguyễn Anh Vũ (1975)

25/11/2022, 07:30 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 21 CUP 9 PHẺ NĂM 2022-2023

Kính gửi các anh Lãnh đội và Thành viên các đội bóng,    Các đội bóng tham gia Sân 7 Lão tướng  Mùa 21 CUP 9 PHẺ năm 2022-2023 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục ...

Lượt xem: 2788

Trả lời: 60

Ban thư ký DNoL

21/11/2022, 02:43 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ MÙA 20 CUP TICKMILL NĂM 2022

Các đội bóng tham gia Sân 7 Trẻ  Mùa 20 CUP TICKMILL năm 2022 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội ...

Lượt xem: 3456

Trả lời: 73

Ban thư ký DNoL

08/07/2022, 09:13 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LÃO TƯỚNG MÙA 20 CUP 9 PHẺ NĂM 2022

Các đội bóng tham gia Sân 7 Lão tướng  Mùa 20 CUP 9 PHẺ năm 2022 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 ...

Lượt xem: 2960

Trả lời: 69

Ban thư ký DNoL

27/06/2022, 02:56 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 LT_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 LT - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X). 2. Lê ...

Lượt xem: 3163

Trả lời: 39

Nguyễn Anh Vũ (1975)

21/06/2022, 04:15 PM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 7 TRẺ_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 7 Trẻ - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X). 2. Lê ...

Lượt xem: 3623

Trả lời: 71

Ban thư ký DNoL

14/01/2022, 09:44 AM

CẦU THỦ ĐĂNG KÝ SÂN 5_MÙA 19_NĂM 2021

Các đội bóng tham gia sân 5 - Mùa 19 Năm 2021 đăng ký nhân sự của mình vào Topic này để BTK trích lục hồ sơ và BTC phê duyệt theo mẫu: 1. Nguyễn Văn A ( tham gia mùa 15 đội X). 2. Lê Văn B ( ...

Lượt xem: 1481

Trả lời: 0

Ban thư ký DNoL

06/05/2021, 10:19 AM


Đăng thảo luận
1 2 3...14 15 16

Thông tin nhóm

Loại nhóm: Nhóm công khai

Thành viên: 1723  |  Sinh nhật: 17/12

Bài viết: 172  |  Bình luận: 4346

Lượt xem: 640572

Thành viên Sáng lập

Ông Hà Duy Trung

Ban Cố Vấn

Thành viên nổi bật


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU