SỰ KIỆN

(28/06) Sân 7 Lão tướng Mùa 20 CUP 9 PHẺ: Vòng 3

Thứ ba, 28/06/2022

Thời gian: 17h00 đến 22h30, ngày 28/06/2022 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM  

Chi tiết

(01/07) Sân 7 Trẻ Mùa 20 CUP TICKMILL: Vòng 4

Thứ sáu, 01/07/2022

Thời gian: 17h00 đến 22h30, ngày 01/07/2022 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM  

Chi tiết

(05/07) Sân 7 Lão tướng Mùa 20 CUP 9 PHẺ: Vòng 4

Thứ ba, 05/07/2022

Thời gian: 17h00 đến 22h30, ngày 05/07/2022 Địa điểm: Cụm Sân 7 Phú Thọ - Lê Đại Hành, Quận 11, TP. HCM  

Chi tiết

NHÂN VẬT TRONG TUẦN

SINH NHẬT THÀNH VIÊN


ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU